Įstojimas į klubą

Priėmimo į asociacijos „Škoda Auto Klubas“ narius tvarką nusako klubo įstatai.

 Asmuo, norintis tapti klubo nariu turi:

  1. susipažinti su klubo įstatais;
  2. pateikti pasirašytą prašymą paštu, elektroniniu paštu arba įteikti susitikimo metu;
  3. gavus patvirtinimą, per 15 dienų sumokėti stojimo mokestį į klubo sąskaitą

 Vadovaujantis klubo įstatais, valdyba yra nustačiusi šiuos mokesčių dydžius:

  1. stojamasis mokestis – 5,79 € + 1,45 € * mėnesių skaičius iki 2017 metų pabaigos;
  2. metinis narystės mokestis - 17,40 € (mokamas nuo antrų narystės metų).